Tuesday, November 21, 2006

 

FHLT Fylkeskontakter

Dersom du har :
bearbeidet egne erfaringer og fått en viss avstand til din egen sykdom/situasjon, og har interesse for å lytte til og samtale med andre som er i en lignende situasjon som du selv har vært i eller er i, kan du bli en av FHLTs Likemenn eller Fylkeskontakt innenfor din del av landet.

Som Fylkeskontakt vil du få opplæring i hva likemannsarbeid er, betydningen av likemannsarbeid, likemannsarbeidets muligheter, hva det innebærer å være fylkeskontakt samt hvordan den lokale gruppen kan organisere sine aktiviteter.
Rollen som Fylkeskontakt består i å være foreningens lokale telefon- og/eller besøkskontakt. og å lede den lokale aktivteten.
Du vil kunne bli informert og kurset i hvordan laget kan komme i gang med lokale aktiviteter, finansieringsmuligheter, og hvordan aktivitetene kan utvikles og kombineres med andre aktiviteter i foreningen.

Vi har nå følgende FYLKESKONTAKTER i FHLT:

Oslo
Mangler p.t. kontakt Ta kontakt med kontoret

Akershus
Bjørn Bergstein 67 13 14 13 (p)
Stian Kristensens v 67 952 66 241 (m)
1348 Rykkinn
e-post: mail Bjørn

Aust-/Vest-Agder:
Robert Baehr 37 04 11 05 (p)
Solbergg 4
4878 Grimstad
e-post: mail Robert


Buskerud:
Magne Wernberg 32 79 65 86 (p)
Blåveisskogen 5
3480 Filtvet
e-post: mail Magne


Finnmark:
Olvar M. Karlsen 78 43 13 97 (p)
Rishaugmoen 3
9515 Alta

Hedmark:
Wenche Sønsterudbråten 62 43 77 97 (p)
Vålertunet 971 97 191 (m)
2436 Våler i Solør
e-post: mail Wenche

Hordaland:
Odd Merkesvik 911 29 747 (m)
Øvre Brøstanesv 29 A
5178 Loddefjord

Møre og Romsdal:
Mangler p.t. kontakt Ta kontakt med kontoret

Nordland:
Brit Samuelsen 75 77 20 44 (p)
Brennvik
8294 Hamarøy

Oppland:
Øivind Iversen 61 16 73 12 (p)
Sullestadfeltet 905 47 835 (m)
2848 Skreia
e-post: mail Øivind

Rogaland:
May S. Lunde 934 52 252 (m)
Hanabakken 32 51 62 80 80 (p)
4328 Sandnes
e-post: mail May

Sogn og Fjordane:
Robert Hæreid 57 66 11 55 (p)
Hydrov 16 C
6885 Årdalstangen

Sør-Trøndelag:
Arnhild Tømmerås 74 05 63 00 (p)
7630 Åsen 970 71 114 (m)

Nord-Trøndelag:
Arnhild Tømmerås 74 05 63 00 (p)
970 71 114 (m)

Telemark:
Jan-Tore Abrahamsen 35 94 08 74 (p)
Lakssjøv 75 988 87 538 (m)
3748 Siljan
e-post: mail Jan-Tore

Troms:
Ester Steinhaug 77 72 00 16 (p)
9050 Storsteinnes 934 25 386 (m)

Vestfold:
Terje Kjøniksen 954 25 911 (m)
e-post: mail Terje

Østfold:
Inger Marie Bjerknes 69 97 02 62 (p)
Nye Tindlundvn. 38 480 58 950 (m=
1718 Greåker

This page is powered by Blogger. Isn't yours?